So sánh sản phẩm (0)

Máy All in One HP 400 G1 - CPU G3240, Ram 8G DR3, 500G HDD, MH 20 inch
Máy All in One HP 480 G2 - CPU i3 6100, Ram 8G DR4, 500G HDD, MH 20 inch
Máy All in One HP 600 G1 - CPU G3240, Ram 8G DR3, 500G HDD, MH 22 inch
Máy All in One HP 600 G2 - CPU i3 6100, Ram 8G DR4, 500G HDD, MH 22 inch
Máy All in One HP 6300 - CPU i5 3470, Ram 8G DR3, 500G HDD, MH 22 inch
Máy All in One HP 400 G1 - CPU G3240, Ram 8G DR3, 128G SSD, MH 20 inch
Máy All in One HP 480 G2 - CPU i5 6500, Ram 8G DR4, 500G HDD, MH 20 inch
Máy All in One HP 600 G1 - CPU G3240, Ram 8G DR3, 128G SSD, MH 22 inch
Máy All in One HP 600 G2 - CPU i5 6500, Ram 8G DR4, 500G HDD, MH 22 inch
Hiển thị từ 1 đến 9 của 28 (4 Trang)